top of page

Моот Проблем

Стране у овој спорној арбитражи су:

Фата Енерги Холдинг, Инц.

(Подносилац захтева)

У

в.

У

Краљевина Коломба

(Испитаник)

Документација за Моот Проблем је следећа:

1. Фата Енерги Холдинг, Инц. - Обавештење о арбитражи.

2. Влада Цоломбе - Одговор на обавештење о арбитражи.

3. Напомена о СИАЦ пракси - Финансирање од треће стране.

4. АСЕАН свеобухватни уговор о улагању.

5. СИАЦ инвестициона правила 2017.

bottom of page